Gouache > Oceania

india fishing nets
Drying Nets
gouache
23"x30"
2018